Όλα τα προϊοντα μας έχουν Εγγύηση!

Εγγύηση Προϊόντων

Η εταιρεία μας κατά την πώληση των προϊόντων μετακυλίει την εγγύηση καλής λειτουργίας η οποία προσφέρεται από τον κατασκευαστή για την κάλυψη του πελάτη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο κατασκευαστής. Ο χρόνος δε της κάλυψης ορίζεται κάθε φορά από τον εκάστοτε κατασκευαστή.

Ειδικότερα για τις pre-owned συσκευές ισχύουν τα ακόλουθα:

1

Όλες οι συσκευές είναι μεταχειρισμένες και όχι καινούριες. Έχει γίνει έλεγχος 25 σημείων από τις συνεργαζόμενες εταιρείες από τις οποίες τα προμηθευόμαστε και είναι δυνατόν να έχουν αλλαχτεί προβληματικά μέρη.

2

Για τους ανωτέρω λόγους η εταιρεία μας καλύπτει τις συσκευές με 12 μήνες ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ και 30 ημερολογιακές ημέρες πολιτική υπαναχώρησης.

3

Η εγγύηση έχει ακριβώς τις ίδιες καλύψεις με τις αντίστοιχες εργοστασιακές που διέπουν τα καινούργια προϊόντα. Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά στα αντίστοιχα site των κατασκευαστών.

4

Η εγγύηση μας όπως και του κατασκευαστή καλύπτει μόνο κατασκευαστικό ελάττωμα και όχι κακή χρήση, πτώση ή υγρά.

5

Κατά το χρονικό πλαίσιο των 12 μηνών τυχόν βλάβες της συσκευής για να ωφεληθούν από την εγγύηση θα πρέπει να αποστέλλονται στην εταιρεία μας. Η εταιρεία μας θα προβεί σε τεχνικό έλεγχο και εφόσον δεν είναι υπαιτιότητα του πελάτη θα προβεί σε ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

6

Η διαδικασία τεχνικού ελέγχου της συσκευής διαρκεί  3 έως 5 εργάσιμες ημέρες.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας

MAX-PHONE.GR